21.09.2019

    Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z naszą ofertą i zapisz się już dziś !

Dowiedz sie więcej
28.09.2019

Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

Dokumenty i warunki rekrutacji

WARUNKI ZAPISYWANIA SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
 • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach (umowa dostępna we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  f) potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego.

  Kandydat jest zobowiązanych do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów – do wglądu osoby przyjmującej dokumenty rekrutacyjne.

 

DOKONYWANIE OPŁATY WPISOWEGO

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)  

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku)