PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA MARZEC 2020 ! 

                       ZAPISZ SIĘ

        ELEKTRONICZNIE !

 

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych

Dokumenty i Warunki Rekrutacji

WARUNKI ZAPISYWANIA SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
 • wniesienie opłaty za wpis w wysokości 100 zł
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach;
  f) potwierdzenia dokonania opłaty za wpis.

  Oryginały dokumentów (dyplom i suplement) należy przedstawić  w chwili rekrutacji. 

 

DOKONYWANIE OPŁATY WPISOWEGO

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)  

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku)