Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

Przedstawienie i przedyskutowanie ze Słuchaczami aktualnych przepisów prawnych i technicznych związanych z zarządzaniem drogami i ruchem drogowym.
Przedstawienie zadań samorządów jako zarządców i inwestorów budowy i przebudowy dróg – ze szczególnym uwzględnieniem rządowego programu przebudowy dróg samorządowych.
Nabycie umiejętności oceny stanu bezpieczeństwa na drogach, potencjalnych przyczyn wypadków drogowych oraz formułowania wniosków dla poprawy stanu bezpieczeństwa.
Nabycie umiejętności oceny stanu technicznego dróg, dokumentowania przeglądów dróg w celu wykorzystania przy określaniu zakresu przebudowy dróg.
Nabycie podstawowych praktycznych umiejętności sporządzania mapy cyfrowej drogi oraz projektu organizacji ruchu. Praktyczne poznanie programu do projektowania ZWCAD i aplikacji do projektów organizacji ruchu – ZWTaffic.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Pracownicy samorządowi zajmujący się zarządzaniem drogami i ruchem drogowym.
  • Inne osoby – policjanci, strażnicy miejscy, wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy, pracownicy firm drogowych , dla których pracy ma znaczenie znajomość przepisów prawnych i technicznych związanych z zarządzaniem drogami i poprawą stanu bezpieczeństwa na drogach.
  • Pracownicy samorządowi z wyboru (wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy), którzy nie posiadają przygotowania zawodowego związanego z drogami.
  • Pracownicy firm komercyjnych świadczący usługi z zakresu przeglądów dróg i przygotowywania różnych wniosków dla różnych decydentów drogowych.
  • Pracownicy firm zajmujących się utrzymaniem dróg wewnętrznych i odpowiadających za organizację ruchu na drogach wewnętrznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22