BIM - MODELOWANIE CYFROWE I ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA BUDYNKÓW ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

Wojciech Kopka
dr inż. kształtowania środowiska, mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe.
Wykładowca akademicki od 30 lat. Autor ok. 20 prac naukowych z zakresu modelowania komputerowego.
Promotor ponad 60 prac dyplomowych z zastosowania BIM. Autoryzowany instruktor Autodesk od 1992 r. Autodesk Edukator Expert. Autodesk Certified Professional AutoCAD, Revit.

OPIS I CELE KIERUNKU

Kierunek prowadzony przy współpracy z Autoryzowanym Partnerem Akademickim Autodesk.

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu.

Głowne cele studiów:

  • Wprowadzenie do technologii Building Information Modeling,
  • Modelowanie architektoniczno – budowlane,
  • Zarządzanie w cyklu życia budynków.
ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych, budownictwa lub pokrewnych.

Dla Absolwenta:

  • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych,
  • Certyfikat ukończenia autoryzowanych  szkoleń firmy Autodesk,
  • Możliwość zdawania egzaminów Autodesk Certified Professional.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)