UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

Kursy i moduły kształcenia

Moduły kształcenia – poszczególne moduły mogą stanowić odrębne panele edukacyjne. Ukończenie wszystkich modułów szkoleniowych daje podstawę do uzyskania certyfikacji na poziomie ukończenia studiów podyplomowych.

Moduł 1 - 18 godzin
 • Tradycyjny proces projektowania a proces BIM. Miejsce BIM w procesach budowy - DBB, DB, IPD. Poziomy zaawansowania BIM. Klasyfikacja i standaryzacja w BIM – IFC. BuildingSMART. Open BIM.
 • Główne systemy generujące modele BIM.
 • Podstawy modelowania i dokumentacji na przykładach budynków: mieszkalnego i biurowego.
Moduł 2 - 27 godzin
 • Położenie i orientacja w terenie. Obiekty odniesienia. Więzy geometryczne i wymiarowe, relacje.\
 • Metody edycji elementów, szkicowanie.
 • Ściany podstawowe, złożone, osłonowe, o dowolnej formie.
 • Elementy konstrukcyjne: słupy, belki, stropy, stropodachy.
 • Dachy proste i złożone. Dachy o dowolnej formie.
 • Komunikacja: schody proste i złożone, pochylnie, poręcze.
 • Fundamenty: ławy, płyty, stopy. Modelowania terenu i otoczenia.
 • Analizy słoneczne, oświetlenia, wiatru i energetyczne na modelu budynku.
 • Model analityczny konstrukcji, analiza statyczna. Modelowanie szczegółów konstrukcji i zbrojenia.
 • Podstawy modelowania instalacji.
Moduł 3 - 18 godzin
 • Zestawienia i etykiety. Opisy. Szczegóły. Rewizje. Odwołania. Arkusze.
 • Fazy, warianty projektu. Grupy, zespoły i części. Zarządzanie stylami grafiki.
 • Drukowanie i publikacja.
 • Widoki prezentacyjne 3d. Renderowanie i animacja.
Moduł 4 - 27 godzin
 • Idea rodzin. Kategorie obiektów, rodziny i typy. Parametry: globalne, projektu, typu, wystąpienia.
 • Parametry współdzielone i raportujące. Formuły w parametrach.
 • Edycja rodzin systemowych.
 • Tworzenie i modyfikacja rodzin komponentów– edytor rodzin, szablony.
 • Rodziny adaptacyjne. Środowisko tworzenia rodzin lokalnych.

 

Moduł 5 - 27 godzin
 • Wprowadzenie do parametrycznego modelowania brył i programowania Dynamo.
 • Modelowanie bryłowe – podstawowe operacje. Tworzenie i edycja modelu bryłowego w edytorze rodzin i lokalnie.
 • Komponenty adaptacyjne. Powtórzenia.
 • Generowania modelu parametrycznego bryłowego za pomocą Dynamo.
 • Modelowanie koncepcyjne bryłowe budynku (analizy powierzchni, oświetlenia, wiatru i energetyczne na modelu koncepcyjnym). Przekształcenie modelu bryłowego w model budowlany.
 • Sterowanie parametrami modelu budowlanego za pomocą Dynamo.
Moduł 6 - 18 godzin
 • Wizualizacja modelu 3ds Max: importowanie projektu z Revit do 3ds Max (.RVT, .3DS, .FBX).
 • Zapoznanie z edytorem, tworzeniem oraz nakładaniem materiałów (UVW Map,Material ID).
 • Ustawienie ujęć, oświetlenia sceny i przygotowanie ustawień renderowania.
Moduł 7 - 18 godzin

Do wyboru:

 • Model analityczny i analiza konstrukcji Revit – Robot.
 • Model MEP i analizy środowiskowe Revit – GBS (Green Building Studio)
Moduł 8 - 18 godzin
 • Zarządzanie projektem. Standardy. Rozszerzenia. biblioteki.
 • Współpraca branżowa poprzez pliki .rvt, .dwg, .ifc. Przeglądarki IFC.
 • Współpraca grupowa lokalnie i globalnie.  Praca z chmurami punktów.
 • Integracja i zarządzanie modelami w Navisworks ( TimeLiner, Animator, Scripter, kolizje).
 • Zarządzanie projektem przez aplikacje „w chmurze”.
Moduł 9 - 18 godzin
 • Seminarium dyplomowe. 
 • Prezentacja i omawianie prac dyplomowych studentów.