BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Wojciech Kopka

dr inż. kształtowania środowiska, mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe.

Wykładowca akademicki od 30 lat. Autor ok. 20 prac naukowych z zakresu modelowania komputerowego.

Promotor ponad 60 prac dyplomowych z zastosowania BIM. Autoryzowany instruktor Autodesk od 1992 r. Autodesk Edukator Expert. Autodesk Certified Professional AutoCAD, Revit.

OPIS KIERUNKU

Kierunek prowadzony przy współpracy z Autoryzowanym Partnerem Akademickim Autodesk

CELE STUDIÓW

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu.

Głowne cele studiów:

  • Wprowadzenie do technologii Building Information Modeling
  • Modelowanie architektoniczno – budowlane
  • Zarządzanie w cyklu życia budynków

ADRESACI STUDIÓW

Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych, budownictwa lub pokrewnych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (36 godz.) , ćwiczeń w laboratorium komputerowym (153 godz.), seminariów dyplomowych (18 godz.), pracy własnej na podstawie udostępnionych materiałów, oraz konsultacji (głównie on-line).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów, zdanie przewidzianych egzaminów i wykonanie pracy dyplomowej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 

  • Dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych.
  • Certyfikaty ukończenia autoryzowanych  szkoleń firmy Autodesk.
  • Możliwość zdawania egzaminów Autodesk Certified Professional

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)