Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. arch. Marta Sroczyńska

Dr inż. arch. Marta Sroczyńska – architekt i urbanista, należy do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada uprawnienia budowlane w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do projektowania z planowaniu przestrzennym (urbanistyczne).
Projektant wielu zrealizowanych domów jednorodzinnych w ramach pracy w biurze projektów budownictwa jednorodzinnego Inwestprojekt oraz własnej praktyki projektowej. Doświadczenie w pracy na rzecz samorządów zdobyła jako inspektor specjalista w Warszawie dzielnicy Żoliborz, architekt Miasta i Gminy Łomianki a wreszcie Gminy Bielany. Autor wielu opracowań urbanistycznych (gmina Łanięta, Stanisławów, Jakubów, Poświętne). Kierownik zespołu autorskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec.
Nauczyciel akademicki w dziedzinie architektury. Autor opracowań naukowych dotyczących problemów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich województwa mazowieckiego.
Przez dwie kadencje pełniła funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Urbanistów.

OPIS KIERUNKU

Potencjalni partnerzy:  Autodesk , Adobe, Wacom, Windsor&Newton, firma nie z branży np.: Polska firma JUNAK,  nowe koncepty tworzone na zajęciach promujące firmę Junak. 

CELE STUDIÓW

Rozwój osobisty w dziedzinie uzdolnień i zainteresowań plastycznych.

Główne cele studiów:

  • Poznanie zaawansowanych technik wizualizacyjnych z użyciem tradycyjnych technik rysunkowych ( ołówek, kredki, tusz, flamastry designerskie, akwarela) oraz digital painting.
  • Rozszerzenie  umiejętności  kształtowania obiektów przestrzennych za pomocą rysunku.
  • Zastosowanie tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich w procesie projektowania koncepcyjnego  architektury, architektury wnętrz i  wzornictwa przemysłowego.
  • Podstawy łączenia tradycyjnych technik rysunkowych z  technikami  grafiki cyfrowej.
  • Modelowanie obiektu w  programach grafiki 3D
  • Prezentacja obiektu i kontakt z klientem

ADRESACI STUDIÓW

- studenci  i dyplomanci architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu,

-studenci  i dyplomanci  ASP

- architekci , dezajnerzy, inżynierowie

- pracownicy branży reklamowej

- projektanci branży gier

- freelanceartists

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

 wykład połączony z rysowaniem „na żywo”

- warsztat z  technik rysunkowych tradycyjnych

- warsztat z technik digital painting ( tablet graficzny)

- warsztat z technik modelowania 3D

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

- obecność  na zajęciach obowiązkowych ( warsztaty i wykłady)

- zaliczenie warsztatu polega na wykonaniu wizualizacji projektowanego obiektu architektonicznego lub obiektu z zakresu wzornictwa przemysłowego za pomocą technik tradycyjnych i cyfrowych

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Dyplom lub zaświadczenie ukończenia studium podyplomowego