Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. arch. Marta Sroczyńska

Dr inż. arch. Marta Sroczyńska – architekt i urbanista, należy do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada uprawnienia budowlane w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do projektowania z planowaniu przestrzennym (urbanistyczne).
Projektant wielu zrealizowanych domów jednorodzinnych w ramach pracy w biurze projektów budownictwa jednorodzinnego Inwestprojekt oraz własnej praktyki projektowej. Doświadczenie w pracy na rzecz samorządów zdobyła jako inspektor specjalista w Warszawie dzielnicy Żoliborz, architekt Miasta i Gminy Łomianki a wreszcie Gminy Bielany. Autor wielu opracowań urbanistycznych (gmina Łanięta, Stanisławów, Jakubów, Poświętne). Kierownik zespołu autorskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec.
Nauczyciel akademicki w dziedzinie architektury. Autor opracowań naukowych dotyczących problemów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich województwa mazowieckiego.
Przez dwie kadencje pełniła funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Urbanistów.

OPIS KIERUNKU

Potencjalni partnerzy:  Autodesk , Adobe, Wacom, Windsor&Newton, firma nie z branży np.: Polska firma JUNAK,  nowe koncepty tworzone na zajęciach promujące firmę Junak. 

CELE STUDIÓW

Rozwój osobisty w dziedzinie uzdolnień i zainteresowań plastycznych.

Główne cele studiów:

  • Poznanie zaawansowanych technik wizualizacyjnych z użyciem tradycyjnych technik rysunkowych ( ołówek, kredki, tusz, flamastry designerskie, akwarela) oraz digital painting.
  • Rozszerzenie  umiejętności  kształtowania obiektów przestrzennych za pomocą rysunku.
  • Zastosowanie tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich w procesie projektowania koncepcyjnego  architektury, architektury wnętrz i  wzornictwa przemysłowego.
  • Podstawy łączenia tradycyjnych technik rysunkowych z  technikami  grafiki cyfrowej.
  • Modelowanie obiektu w  programach grafiki 3D
  • Prezentacja obiektu i kontakt z klientem

ADRESACI STUDIÓW

- studenci  i dyplomanci architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu,

-studenci  i dyplomanci  ASP

- architekci , dezajnerzy, inżynierowie

- pracownicy branży reklamowej

- projektanci branży gier

- freelanceartists

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

 wykład połączony z rysowaniem „na żywo”

- warsztat z  technik rysunkowych tradycyjnych

- warsztat z technik digital painting ( tablet graficzny)

- warsztat z technik modelowania 3D

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

- obecność  na zajęciach obowiązkowych ( warsztaty i wykłady)

- zaliczenie warsztatu polega na wykonaniu wizualizacji projektowanego obiektu architektonicznego lub obiektu z zakresu wzornictwa przemysłowego za pomocą technik tradycyjnych i cyfrowych

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Dyplom lub zaświadczenie ukończenia studium podyplomowego