Dostępne miasta: Kielce, Tarnobrzeg

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych, wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 177.

  • Po uzyskaniu uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości można prowadzić samodzielną działalność w tym zakresie.
  • Można też znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej lub samorządowej, firmach deweloperskich i innych związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami.

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, gdyż, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), aby wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego należy ukończyć studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową pod kierunkiem osoby uprawnionej do prowadzenia praktyki oraz zdać egzamin państwowy.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo