Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych, wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 177.

  • Po uzyskaniu uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości można prowadzić samodzielną działalność w tym zakresie.
  • Można też znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej lub samorządowej, firmach deweloperskich i innych związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami.

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, gdyż, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), aby wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego należy ukończyć studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową pod kierunkiem osoby uprawnionej do prowadzenia praktyki oraz zdać egzamin państwowy.