Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych, wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 177.

  • Po uzyskaniu uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości można prowadzić samodzielną działalność w tym zakresie.
  • Można też znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej lub samorządowej, firmach deweloperskich i innych związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami.

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, gdyż, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), aby wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego należy ukończyć studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową pod kierunkiem osoby uprawnionej do prowadzenia praktyki oraz zdać egzamin państwowy.