ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO - NOWOŚĆ !!! BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa
OPIS I CELE KIERUNKU

Są to jedyne na rynku studia, stworzone na styku medycyny ratunkowej, psychologii, PR, i zarządzania kryzysowego, oparte o praktyczne aspekty współpracy  różnych służb, zwykle prowadzone w bardzo trudnych warunkach, zgodne ze światowymi trendami interdyscyplinarności w organizacji reagowania kryzysowego.

Celem tych studiów jest przygotowanie do pracy w ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz instytucjach związanych z systemem ochrony różnych obszarów państwa czy ochrony praw człowieka. Problematyka zagrożenia katastrofami będzie prezentowana i omawiana oddzielnie z perspektywy każdej ze służb powołanych do walki z tymi zagrożeniami oraz głównych aspektów tej problematyki w wymiarze centralnym, lokalnym i regionalnym. W ramach prowadzonych warsztatów słuchacze będą ćwiczyć tworzenie i testowanie LERAP na szczeblach samorządowych i przedmiotowych (lotniska, centra transportowe itp.,)

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali fachową wiedzę i będą profesjonalne przygotowani do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego oraz prowadzenia wczesnej interwencji dla osób dotkniętych kryzysami. Ponadto będą współpracować z instytucjami zaangażowanymi w sytuacje szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego i organizowania i udzielania pomocy poszkodowanym. Absolwenci posiadający konkretne kompetencje będą tworzyć zespół specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego.OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Marek Krawiec  (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Dr nauk medycznych w zakresie psychologii, specjalista w zakresie skutecznej komunikacji, negocjacji, mediacji i mentoringu, psycholog, wykładowca psychologii społecznej i przedmiotów pokrewnych w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN, wykładowca psychologii zagrożeń na studiach z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzonych przez SAN. W SAN pełni też funkcje zastępcy dyrektora Instytutu do spraw dydaktycznych. 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22