Dostępne miasta: Kielce, Tarnobrzeg

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w specjalistyczną wiedzę związaną z profilaktyką i przeciwdziałaniem przestępczości, poznanie teorii i praktyki kryminalistycznej, problematyki popełniania przestępstw, techniki ich ścigania, poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo