Dostępne miasta: Kielce, Tarnobrzeg

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w specjalistyczną wiedzę związaną z profilaktyką i przeciwdziałaniem przestępczości, poznanie teorii i praktyki kryminalistycznej, problematyki popełniania przestępstw, techniki ich ścigania, poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo