Dostępne miasta: Warszawa

OPIS KIERUNKU

Realizując politykę państwa w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia szczególnie przygotowania merytorycznego kadr kierowniczych do pracy na powierzonych im stanowiskach Społeczna Akademia Nauk uruchamia  studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych”.  Zarówno ochrona danych osobowych i ochrona prawa do prywatności są jednym z elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

CELE STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Jesteśmy w przededniu harmonizacji przez instytucje Unii Europejskiej  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przewidują one między innymi  powołanie w  instytucjach administracji publicznych inspektora ochrona danych osobowych.  Równocześnie trwa także dyskusja nad obowiązkiem powoływania inspektora ochrony danych gospodarczych wśród podmiotów prywatnych. Sprostać temu może wyłącznie osoba mogąca się wykazać odpowiednią wiedzą w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo