Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Realizując politykę państwa w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia szczególnie przygotowania merytorycznego kadr kierowniczych do pracy na powierzonych im stanowiskach Społeczna Akademia Nauk uruchamia  studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych”.  Zarówno ochrona danych osobowych i ochrona prawa do prywatności są jednym z elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

CELE STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Jesteśmy w przededniu harmonizacji przez instytucje Unii Europejskiej  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przewidują one między innymi  powołanie w  instytucjach administracji publicznych inspektora ochrona danych osobowych.  Równocześnie trwa także dyskusja nad obowiązkiem powoływania inspektora ochrony danych gospodarczych wśród podmiotów prywatnych. Sprostać temu może wyłącznie osoba mogąca się wykazać odpowiednią wiedzą w przedmiocie ochrony danych osobowych.