Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1.  Zarys ochrony informacji.
 2.  Ochrona informacji niejawnych.
 3.  Bezpieczeństwo państwa.
 4.  Ochrona danych osobowych.
 5.  Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
 6.  Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych.
 7.  Bezpieczeństwo informatyczne.
 8.  Środki bezpieczeństwa fizycznego.
 9.  Ochrona informacji niejawnych w planowaniu obronnym.
10. Zarządzanie kryzysowe.
11. Cyberprzestępczość.
12. Bezpieczeństwo przemysłowe.
13. Archiwizacja dokumentów.
14. Seminarium dyplomowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)