UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr inż. Krzysztof Meszyński

OPIS KIERUNKU

Studia te skierowane są do osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne. W czasie dwóch semestrów nauki studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktycznego realizowania zadań związanych z problematyką przygotowań obronnych realizowanych przez podmioty administracji publicznej.
Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829).
Studia podyplomowe Przygotowania obronne w administracji trwają dwa semestry, 
w wymiarze 180 godzin (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Wiedzą dzielą się specjaliści z zakresu obronności z Policji i Sił Zbrojnych oraz wykładowcy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk.
Wszyscy prowadzący mają przygotowanie praktyczne i wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów i ćwiczeń z zakresu obronności państwa.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych  jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z  zakresu przygotowań obronnych państwa. Ponadto studia te ukierunkowane są na przygotowanie osób funkcyjnych i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywani zadań obronnych na szczeblu powiatu i gminy (miasta). Dzięki oferowanym studiom Przygotowania obronne
w administracji osoby już zatrudnione i realizujące zadania w zakresie obronności mają szansę rozwinąć swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Przygotowania obronne w administracji skierowane są do:
• kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej odpowiedzialnej za realizację zadań obronnych;
• kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży;
• dyrektorów, kierowników, inspektorów, dowódców, szefów jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną oraz ich zastępców;
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z realizacją zadań obronnych;
• kadry kierowniczej przedsiębiorstw realizujących zadania obronne;
• dyrektorów podmiotów leczniczych oraz pracowników tych podmiotów realizujących zadania obronne;
• osób, które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie;
• absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.