Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Ewa Ćwik i dr inż. Krzysztof Meszyński 

OPIS KIERUNKU

Program studiów obejmuje zagadnienia stanów kryzysowych i kierowania zespołami ludzkimi w tego typu sytuacjach. Słuchacze nabędą umiejętności stosowania niezbędnych procedur organizacyjnych i technicznych w warunkach ratownictwa medycznego, przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz zapoznają się z prawnymi  aspektami zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

ADRESACI STUDIÓW

W zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie niezwykle ważne jest radzenie sobie z sytuacjami trudnymi oraz stresem, a także prowadzeniem negocjacji. Studia mają na celu wypracowanie i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższonego stresu. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom organom administracji publicznej (członkowie zespołów zarządzania kryzysowego, rzecznicy prasowi), funkcjonariuszom, pracownikom oraz kandydatom do służb mundurowych, kierownikom placówek edukacyjnych (nauczyciele przysposobienia obronnego), w Społecznej Akademii Nauk filia w Warszawie stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie ratownictwa i komunikacji społecznej. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli swoją karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje a tym samym zwiększyć swoją pozycję na rynku pracy. Podyplomowe studia na Społecznej Akademii Nauk skierowane są do osób indywidualnych oraz firm, które chciały by dokształcać swoich pracowników realizujących problematykę w: administracji rządowej, samorządowej, placówkach medycznych, służbach, inspekcjach, strażach (PSP, OSP), szkołach oraz przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za działania ratownicze oraz komunikacyjne (ratowniczo – komunikacyjne) w swoich jednostkach organizacyjnych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w nauczaniu i praktyczną realizację wybranych zagadnień. 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Ratownictwa i komunikacji społecznej

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych