UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr inż. Andrzej Marjański

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe trwają 2 semestry, 180 h dydaktycznych. W każdym semestrze planowane jest 8 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. W pierwszym semestrze dominują wykłady. W semestrze II dominują ćwiczenia, warsztaty, gry decyzyjne i case study.

CELE STUDIÓW

Fachowe i gruntowne przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli RP w gminach, powiatach, województwach oraz na szczeblu centralnym. Uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (działania prewencyjne, zwalczanie, działanie ratownicze, likwidacja skutków.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci szkół wyższych pracujący (lub zamierzający podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem państwa, kadra kierownicza administracji państwowej i samorządowej, zainteresowani problematyką bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.