Postgraduate Studies: Intercultural Perspectives in Business and Legal English Filologia angielska

Dostępne miasta: Warszawa

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik studiów podyplomowych: dr Iga Lehman

Kontakt:

OPIS KIERUNKU

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu specjalistycznego użycia języka angielskiego (English for Specific Purposes) w biznesie i prawie oraz komunikacji interkulturowej.

 • Studia podyplomowe Postgraduate Studies: Intercultural Perspectives in Business and Legal English łączą w sobie wiedzę praktyczną i teoretyczną z obszaru specjalistycznego języka angielskiego (ESP) oraz komunikacji interkulturowej w biznesie.
 • Program stworzony został we współpracy z agencją reklamową Publicis Poland (www.publicis.pl), która jest opiekunem merytorycznym kierunku.
 • Studenci studiów II stopnia studiów magisterskich Społecznej Akademii Nauk w ramach specjalizacji ‘Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie’ uczestniczą w warsztatach i panelach dyskusyjnych pod tytułem Introduction to the World of Advertising organizowanych przez  firmę Publicis i wykładowców uczelni SAN. Kursy prowadzone w ramach tych warsztatów znajdują się również w ofercie Postgraduate StudiesIntercultural Perspectives in Business and Legal English. *

 

* Informacja o warsztatach znajduje się w zakładce "Ścieżka gradacyjna".

 

Rekomendacje warsztatów Introduction to the World of Advertising studentek SAN-u:

I am a student in the second year of my full-time English Philology studies at the master’s level at the University of Social Sciences in Warsaw pursuing my master’s degree with a specialization in Intercultural Communication in Business and Advertising. The workshop Introduction to the World of Advertising is one of the compulsory courses in my specialization. Thanks to the high quality of instruction, the course offers not only a practical but also a theoretical knowledge in the field of business and advertising. The course boosted my career development in a way that it created the opportunities for me to establish new professional contacts which allowed me to find employment in one of the most famous international advertising agencies Publicis.

Nadiya Servetnyk
Copywiter at Publicis Sp. z o.o.

I am a student in the second year of my full-time English Philology studies at the master’s level at the University of Social Sciences in Warsaw pursuing my master’s degree with a specialization in Intercultural Communication in Business and Advertising. Due to my participation in one of the workshops within my specialization, Introduction to the World of Advertising and an internship at one of the biggest international advertising agencies Publicis, which cooperates with my university, the course offers not only a theoretical but also a practical knowledge in the field of business and advertising. I have learned several valuable practical skills and developed a strong desire to become a part of the world of advertising. Today, I’m more than happy to work there and use the knowledge I gained during the workshop. 

Viktoriia Moroz
Junior Account Executive at Publicis Sp. z o.o.

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia jest rozwinięcie u słuchaczy unikatowych na polskim rynku kompetencji z zakresu języka biznesu, reklamoznawstwa oraz komunikacji interkulturowej. 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia skierowane sa do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym i prawniczym. 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i paneli dyskusyjnych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów. Zdobyta wiedza i kompetencje zostaną sprawdzone za pomocą testów końcowych z wiodących przedmiotów.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 • Świadectwa ukończenia studiów:
 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Społecznej Akademii Nauk
 2. Certificate of English for Specific Purposes and Intercultural Communication issued by Clark University Branch Campus in Poland
 3. Certyfikat ukończenia warsztatów z reklamoznawstwa w zakresie pisania kreatywnych briefów (Creative Briefs) Społeczna Akademia Nauk i Publicis Poland
 • Jest to innowacyjny kierunek w skali kraju zorientowany na przekazywanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. 
 • W efekcie kształcenia słuchacz będzie miał wiedzę praktyczną i teoretyczną z obszaru specjalistycznego języka angielskiego (ESP) oraz komunikacji interkulturowej w biznesie. 
 • Słuchacz rozwinie swoje umiejętności w zakresie samodoskonalenia zawodowego oraz osobistych kompetencji komunikacyjnych. Będzie potrafił używać odpowiednich rejestrów językowych, efektywnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku pracy. 
 • W ramach studiów kształceni są specjaliści do pracy w sektorze korporacyjnym związanym z komunikacją globalną

 

 

Przykładowe miejsca pracy:

 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające konsultantów i specjalistów ds. współpracy międzynarodowej
 • agencje  reklamowe, brandingowe, public relations
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • instytucje kulturalne, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska