Rachunkowość finansowa i podatkowa NOWOŚĆ!!! Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

 OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Andrzej Jackiewicz (email: ajackiewicz@san.edu.pl)

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości SAN, b. wieloletni kierownik studiów podyplomowych z rachunkowości w SAN.

Autor i pierwszy współautor wielu książek o tematyce bilansowej, podatkowej (pdop, VAT), kontroli podatkowej i badaniach nad rzetelnością prowadzenia ksiąg. Wypromował wielu studentów – głównych księgowych, księgowych pracujących w prywatnym biznesie, sektorze finansów publicznych, w biurach rachunkowych, w bankowości.

Występował jako biegły w sprawach sądowych w procesach karnych – gospodarczych. Pełnił obowiązki kontrolera wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. Przygotowywał prywatne opinie w sprawach karnych z zakresu rachunkowości i podatków.

Współpracuje z elitą biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych i głównych księgowych.

Preferuje wyraźnie nauczanie praktyczne.

Wykładowcy:

dr Andrzej Jackiewicz, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy z praktyką, główni księgowi, pracownicy naukowi Społecznej Akademii Nauk z praktyką i  przedstawiciele sektora bankowego.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe pracowników służb finansowo - księgowych oraz osób pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, sektorze finansów publicznych, w tym w gminach, Urzędach Skarbowych, służbie zdrowia, a także pracowników biur rachunkowych.

Priorytetem są zajęcia praktyczne prowadzone  w oparciu o aktualne przepisy prawne.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia niewystarczającej wiedzy merytorycznej – uzupełniamy wiedzę bez pobierania dodatkowych opłat. 

WAŻNA INFORMACJA:
Szanowni Państwo!
W Dzienniku Gazeta Prawna nr 113 z dnia 12 czerwca 2019 roku ukazał się artykuł p. Agnieszki Pokojskiej pt. "Deregulacja w tył zwrot", w którym autorka wskazała, że "dla prowadzących biura rachunkowe będą obowiązywać certyfikaty". Wynika to z faktu, że deregulacja spowodowała obniżenie jakości usług księgowych m.in. w zakresie rozliczeń podatkowych. Wzrosła również ilość spraw w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości i podatków. Należy zatem oczekiwać, iż Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów przygotuje niebawem odpowiednie nowelizacje prawne przepisów. Wskazuje się również na konieczność dokształcania księgowych, głównych księgowych - co w obliczu licznych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowego - jest obiektywną koniecznością i zapewni rzetelność rozliczeń podatkowych i rzetelność prowadzenia ksiąg. W tej sytuacji nie mogę wykluczyć korekty programu tak, aby przygotować Słuchaczy studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk do nowych wyzwań programowych i uzyskania "certyfikatu".
Z poważaniem
dr A. Jackiewicz

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim do pracowników biur rachunkowych, księgowych, absolwentów studiów, którzy pragną uzupełnić wiedzę i samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działu księgowości sektora finansów publicznych oraz bankowości.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Prowadzący zajęcia powinni przekazywać wiedzę oraz kształtować umiejętności dotyczące:

  • rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • rozwiązywania kluczowych i trudnych problemów w podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, przepisach ZUS, itp.;
  • zasad występowania o interpretacje podatkowe, ZUS, itp.;
  • nawyków analizy zmian przepisów i dostępnych obszarów ich analizy (Internet, czasopisma, wyroki WSA i NSA, ETS);
  • zgłębiania zagadnień prawa wspólnotowego, w tym wyroków ETS i jego orzecznictwa;
  • zasad kontroli podatkowej (celno -skarbowej) i pisania odwołań;
  • oddziaływania na postęp efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez znajomość rachunku kosztów i zasad jego analizy;
  • opracowania polityki rachunkowości, zasad obiegu dokumentów i dowodów księgowych, rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy;
  • ustawicznego podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych aktualizacji wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej i Podatkowej „Orły rachunkowości” przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości SAN w Łodzi.

  

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)