UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Paweł Trippner ( e-mail ptrippner@san.edu.pl)

Paweł Trippner jest od 2005 roku doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii o specjalności finanse publiczne. Pracuje na stanowisku adiunkta w katedrze finansów i rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk, managera kierunku studiów Finanse i Rachunkowość oraz przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej. Od października 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pełni również funkcję starszego specjalisty w Dziale controllingu finansowego Społecznej Akademii Nauk.

Jest autorem ponad 70 publikacji na temat: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ubezpieczeń społecznych, bankowości, rynków finansowych oraz uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych z zakresu finansów. Jest autorem 5 podręczników i skryptów akademickich. Jest redaktorem 11 zeszytów naukowych z serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management).

Paweł Trippner jest promotorem blisko 600 prac licencjackich oraz magisterskich, obronionych na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Brodnicy, Garwolinie i Londynie. Pełni funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Entrepreneurship and Management). Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”, która odbywa się cyklicznie od 2012 roku w Garwolinie.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach profilu są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jaki i technicznym. Do pracowników sektora finansowego, jednostek sektora publicznego oraz zarówno do osób zatrudnionych w nowoczesnych podmiotach gospodarczych, jak i do właścicieli przedsiębiorstw, którzy w praktyce chcą zdobyć umiejętności oceny funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

    Obecnie rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości.

    Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. Dysponowanie wiedzą z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszystkich rodzajach biznesu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych rynku kapitałowego, także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dzięki praktycznym zajęciom szkoleni są specjaliści przygotowywani do prowadzenia księgowości oraz ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.  Dzięki wszechstronnej wiedzy Absolwent może samodzielnie wykonywać zadania stawiane przed nim na każdym etapie kariery zawodowej.