Finanse i rachunkowość dla menedżerów niefinansowych Nowość !!! Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński - (e-mail: lprysinski@spoleczna.pl) psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.

Ścieżka gradacyjna- opis modułów:

• Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy
• Obliczanie rat i spłat kredytów
• Analiza sprawozdania finansowego
• Budżetowanie w przedsiębiorstwie
• Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
• Funkcjonowanie banków i rynku finansowego

Celem studiów jest przekazanie w sposób przystępny i kompleksowy podstawowych mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych  dla kierowników działów niefinansowych.

ADRESACI STUDIÓW

Program skierowany jest do kierowników różnych szczebli, pragnących poznać język finansowy firmy, bez znajomości którego skuteczne zarządzanie jest mocno utrudnione a często niemożliwe. Studia mogą być szczególnie przydatne dla inżynierów, marketingowców, handlowców i kierowników personalnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Finanse i rachunkowość - studia podyplomowe Społecznej Akademii Nauk
Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
• obiegu dokumentów księgowych w organizacji,
• czytania sprawozdania finansowego firmy,
• opiniowania kondycji ekonomiczno – finansowej partnera biznesowego,
• planowania i sporządzania budżetu,
• mierzenia dokonań przedsiębiorstw.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)