Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 31.01.2019 
!!! O zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Paweł Trippner 

OPIS KIERUNKU

Widoczny w ostatnich latach, dynamicznie zwiększający się dostęp do licznych nowych usług bankowych i innych produktów rynku finansowego, skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na fachowców specjalizujących się w ich obsłudze. Ze względu na skalę zjawiska oraz rosnące wymagania rynku finansowego, pojawił się zwiększony popyt na analityków ryzyka, analityków kredytowych i innych profesji związanych ze wspomnianymi usługami.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy studia podyplomowe Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego, które są adresowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w tym sektorze. Studia przygotowują słuchacza do wykonywania analiz kredytowych w bankowości oraz pozwalają nabyć niezbędne umiejętności w tym zakresie. Praktyczny charakter studiów oraz profesjonalna kadra, gwarantują pełne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy na rynku finansowym.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi analizy finansowej niezbędnych do podjęcia pracy w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych jak również doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w procedurach zarządzania ryzykiem kredytowym. W programie studiów akcent położony jest na finansowe aspekty zarządzania ryzykiem kredytowymi i wykorzystanie aktywnych form kształcenia w formie warsztatów i projektów.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego adresowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku analityka ryzyka kredytowego, doradcy kredytowego, opiekuna klienta w banku, instytucji finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej. Oferta skierowana jest także do menadżerów chcących poznać tajniki analizy finansowej i ryzyka kredytowego, a także do specjalistów w instytucjach finansowych udzielających kredytów i pożyczek np.: spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, którzy chcą zaktualizować lub pogłębić swoją wiedzą.