Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

I
System bankowy – instytucje centralne, rodzaje banków. Regulacje instytucjonalno–prawne w zakresie funkcjonowania banków. Bank centralny – struktura organizacyjna, cele i zadania oraz instrumenty do realizacji polityki pieniężnej.
II
Nadzór bankowy – organizacja, zadania, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów – cele i zasady gwarancji. Poza bankowe instytucje, wspierające funkcjonowanie systemu bankowego.
III
Strategie rozwoju i techniki zarządzania w bankach – istota segmentacji oraz metody kalkulacji dochodowości klientów. Podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy – cele oraz strategie marketingowe banków.
IV
Rodzaje operacji bankowych – w podziale na segmenty (pasywne, aktywne, pośredniczące). Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowości – rodzaje kanałów dystrybucji.
V
Geneza i rozwój bankowości elektronicznej. Produkty i usługi w ramach bankowości elektronicznej. Rozwój rynku kart debetowych i kredytowych. Home banking, corporate premium banking.
VI
Ryzyko i rodzaje przestępstw w bankowości elektronicznej. Pojecie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania ryzyka związanego z bankowością elektroniczną. Stosowane w praktyce metody zabezpieczania przed skutkami przestępczości internetowej.
VII
Ryzyko stopy procentowej i walutowej – istota, klasyfikacja, metody analizy oraz jego ograniczania. Ryzyko kredytowe – pojęcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody i procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.
VIII
Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności bankowej. Istota i regulacje Nowej Umowy Kapitałowej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 200 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021