Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 31.01.2019 
!!! O zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Izabela Witczak 

iwitczak@spoleczna.pl

Moim przedmiotem zainteresowań  naukowo-badawczych jest obszar finansów i rachunkowości.   Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych.  Moim głównym obszarem badawczym jest problematyka znaczenia rachunkowości w kreowaniu wartości firmy. 

OPIS KIERUNKU

Program studiów obejmuje wiadomości  niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno  specjalistycznej wiedzy, jak i  praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS. 

CELE STUDIÓW

Zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;

nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;

nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego  rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i  uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
  • udział w zajęciach