Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu pratycznym Finanse i rachunkowość

Dostępne miasta: Łódź

OPIS KIERUNKU

Program studiów obejmuje wiadomości  niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prawidłowych działań  o charakterze finansowym, kadrowym, podatkowym i prawnym.

Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno  specjalistycznej wiedzy, jak i  praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS, prowadzenie ksiąg rachunkowych- zakres przedmiotowy i podmiotowy, przygotowania sprawozdawczości finansowej.

forma prowadzenia zajęć

Wykłady, konwersatoria

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach finansowych, kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami, Księgowość i HR, którzy chcieliby poszerzyć i  uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

warunki ukończenia studiów

 

  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
  • udział w zajęciach

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska