Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!
Zadzwoń do nas: 42 664 66 99!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Artur Kuchciński  (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier informatyki, ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności ekonomika i zarządzanie firmą, a także studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych. Nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Autor artykułów naukowych i monografii z zakresu źródeł kapitału dla MSP.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy m.in. z zakresu finansów i rachunkowości, zarządzania finansami oraz analizy finansowej. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie  praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej.
  • Nauczenie zasad prowadzenia rachunkowości.
  • Wskazanie powiązań pomiędzy różnymi obszarami rachunkowości, zarządzania i finansów.
  • Przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowanie w praktyce rozwiązań w zakresie finansów i rachunkowości.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są m.in. do księgowych, pracowników biur rachunkowych, działów finansowo-księgowych, osób zarządzających a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką finansów i rachunkowości chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz studiów podyplomowych Rachunkowość Finansowa i Zarządcza potrafi:

  • prowadzić księgi rachunkowe,
  • sporządzać sprawozdania finansowe,
  • przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa,
  • stosować przepisy podatkowe,
  • wybrać korzystne dla jednostki gospodarczej metody rozliczeń,
  • potrafi wdrażać i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie rachunkowość zarządczej.