UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr inż. Mirosław Dratwiński (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Mirosław Dratwiński – nauczyciel wykładowca, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku w latach 2013-2018. Od 2013 Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ukończył Politechnikę Częstochowską (Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej – ukończone studia podyplomowe w zakresie edukacji informatycznej). Eegzaminator European Computer Driving Licence, główny sp. ds. informatycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.. Wykładowca akademicki przedmiotów informatycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od 2016 r. członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Informatyka.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z PODSTAW INFORMATYKI, EKSPLOATACJI SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH oraz PODSTAW SIECI KOMPUTEROWYCH zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych, liceach oraz technikach. Jako absolwent tego kierunku będziesz również wyposażony w narzędzia konieczne do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest także nauczenie praktycznego posługiwania się środkami informatycznymi. Studiując na specjalności Informatyka w Edukacji inwestujesz we własny rozwój i obiecującą przyszłość w karierze zawodowej. Lubisz informatykę - zdobywaj nowe umiejętności dzięki wiedzy profesjonalnych wykładowców i specjalistów.

ADRESACI STUDIÓW

Nikogo chyba nie trzeba dziś przekonywać, że wiedza i umiejętności z zakresu informatyki zapewnią Ci sukces w życiu zawodowym. Adresatami specjalności są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania wybranych przedmiotów objętych podstawą programową szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Studia podyplomowe na specjalności Informatyka w edukacji powstały z myślą o osobach, które dobrze zdają sobie sprawę z konieczności rozwijania się na wielu płaszczyznach w celu utrzymywania swojej konkurencyjności na rynku pracy. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu zdobędziesz umiejętności praktyczne pozwalające wyposażać uczniów w wiedzę służącą rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz pozwalającą pokazywać różne możliwości zastosowania komputera np. w celach edukacyjnych. Kompleksowe i solidne przygotowanie uczyni z Ciebie specjalistę zdolnego do posługiwania się niestandardowymi metodami pracy i wykorzystywania wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych. Kształcąc studentów stawiamy przede wszystkim na efektywność, która skutkuje nabywaniem przez nich pełnej samodzielności do wykonywania obowiązków zawodowych nauczyciela, w tym realizacji programu nauczania czy samokształcenia się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompetencji informatycznych, m.in.:

- do prowadzenia wybranych zajęć w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych,

-  działalności edukacyjnej w ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.