21.09.2019

    Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z naszą ofertą i zapisz się już dziś !

Dowiedz sie więcej
28.09.2019

Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

Program i realizacja studiów

 

Studia spełniają warunki następujących aktów prawnych:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - (uwaga! - program zawiera treści zgodne z planowanymi zmianami w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Podstawy Informatyki.
 2. Zaawansowane możliwości edytora tekstu w praktyce.
 3. Arkusze kalkulacyjne.
 4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych.
 5. Grafika komputerowa i multimedia.
 6. Narzędzia informatyczne w chmurze cyfrowej.
 7. Eksploatacja systemów operacyjnych.
 8. Podstawy sieci komputerowych. 

W ramach studiów podyplomowych istnieje możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu ECDL BASE ( więcej informacji www.ecdl.pl). 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • trzy semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 320 ( w tym seminarium/projekt),
 • liczba godzin zajęć praktycznych: 120 . 

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on - line.  

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.