Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

  • dr inż. Piotr Goetzen

Certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).

adresaci studiów

• absolwenci szkół wyższych,
• osoby pragnące podjąć pracę na stanowiskach związanych z administracją sieciami komputerowymi,
• administratorzy bezpieczeństwa,
•wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji związanych z gwarancją bezpieczeństwa,
• audytorzy bezpieczeństwa sieci,

CELE STUDIÓW

• przekazanie praktycznej wiedzy na temat zakresu zabezpieczeń w środowisku sieciowym,
• opanowanie przez Słuchaczy umiejętności wykrywania podatności systemów na ataki,
• przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych pod względem bezpieczeństwa – routerów, przełączników i hostów,
• zapoznanie Słuchaczy z metodami zabezpieczeń systemów serwerowych i klienckich,
• zaprezentowanie konfiguracji oprogramowania filtrującego ruch sieciowy,
• zapoznanie Słuchaczy z metodami projektowania i konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych (VPN),
• zrozumienie istoty zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
• możliwość podejścia do certyfikatu NOITE (Network of IT Experts).