Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Akademia Cisco CCNP organizowane przez SAN w Łodzi przygotowują profesjonalistów przełączania i routingu zarówno protokołami IGP jak i EGP. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie konfigurowania ruterów pracujących w
protokołach OSPF, EIGRP a także BGP.

Bardzo duży nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów, które występują w sieciach komputerowych. Absolwent  kursu będzie potrafił wykryć, zdiagnozować i rozwiązać różnorakie problemy, które można spotkać w rzeczywistych, nawet bardzo dużych, sieciach komputerowych.

Studia obejmują *najnowszy kurs CCNP* *wersja 7.0* i składają się z trzech części (modułów):

ROUTE – Implementing IP Routing

SWITCH – Implementing IP Switching

TSHOOT – Maintaining and Troubleshooting IP Networks

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Akademi Cisco jest poznanie oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zaawansowanych zagadnień sieciowych. skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętności techniczne z zakresu obsługi, wdrażania i administrowania systemami sieciowymi, w szczególności opartymi o rozwiązania Cisco. Zapoznanie z zagadnieniami sieci rozległych, MPLS, VPN, WLAN, IPv6, QoS oraz VoIP

 

ADRESACI STUDIÓW

Poziom CCNP przygotowaliśmy dla bardziej doświadczonych administratorów sieci, którzy już są absolwentami szkoleń poziomu CCNA.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

  •   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk,
  •   certyfikaty ukończenia z każdego bloku ramowego programu Akademii sieci Cisco:
  •   CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
  •   CCNP SWITCH: Implementing IP Switching
  •   TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks

Po zakończeniu studiów i zdaniu egzaminu certyfikacyjnego (poza siedzibą Uczelni, na własny koszt) absolwent otrzymuje *międzynarodowy certyfikat CCNP*. Certyfikat CCNP świadczy o zaawansowanych umiejętnościach instalowania, konfigurowania, zarządzania i utrzymywania dużych sieci komputerowych opartych na urządzeniach firmy Cisco.