Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

  • dr inż. Piotr Goetzen

Certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).

OPIS KIERUNKU

Udział w studiach podyplomowych daje możliwość zdobycia konkretnych umiejętności projektowania sieci linux oraz ich administrowania systemami sieciowymi. Studia obejmują również zagadnienia integracji systemów Linux z systemami własnościowymi. Zaczynając od podstaw teoretycznych przez proste zadania uczestnik zajęć samodzielnie projektuje, zarządza, wykrywa i eliminuje problemy występujące w sieciach komputerowych.

Studia dwusemestralne w wymiarze 160 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy)

CELE STUDIÓW

Zapoznanie słuchaczy z zasadami administrowania systemami Linux, projektowania sieci Linux. Omawiane są także zagadnienia  integracji systemów Linux z systemami własnościowymi.

ADRESACI STUDIÓW

Administratorzy sieci i systemu Linux  przedsiębiorstw oraz dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie systemów otwartych.