Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik studiów: dr inż. Piotr Goetzen ( email: szkolenia@akademiasieci.pl)

OPIS KIERUNKU

Udział w studiach podyplomowych daje możliwość zdobycia konkretnych umiejętności projektowania sieci linux oraz ich administrowania systemami sieciowymi. Studia obejmują również zagadnienia integracji systemów Linux z systemami własnościowymi. Zaczynając od podstaw teoretycznych przez proste zadania uczestnik zajęć samodzielnie projektuje, zarządza, wykrywa i eliminuje problemy występujące w sieciach komputerowych.

Studia dwusemestralne w wymiarze 160 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy)

CELE STUDIÓW

Zapoznanie słuchaczy z zasadami administrowania systemami Linux, projektowania sieci Linux. Omawiane są także zagadnienia  integracji systemów Linux z systemami własnościowymi.

ADRESACI STUDIÓW

Administratorzy sieci i systemu Linux  przedsiębiorstw oraz dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie systemów otwartych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo