Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

  • dr inż. Piotr Goetzen

Certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).

OPIS KIERUNKU

Udział w studiach podyplomowych Akademia Microsoft Private Cloud daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności projektowania i administrowania chmury prywatnej z wykorzystaniem systemów Microsoft Windows Server. Studia podyplomowe obejmują również zagadnienia administracji średnich i dużych sieci pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows Server 2008R2/2012, integracji zaawansowanych urządzeń sieciowych firmy Cisco z systemami oraz usługami dostępnymi w Microsoft Windows Server.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest teoretyczne oraz praktyczne omówienie zagadnień związanych z Cloud Computing, zarówno na poziomie samego systemu Microsoft Windows, jak i sprzętu.
• Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu administracji systemami serwerowymi firmy Microsoft.
• Opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji i administracji chmury prywatnej.
• Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesnym podejściem do zarządzania infrastrukturą oraz usługami w IT.
• Zapoznanie Słuchaczy ze sposobami na prostą konsolidację serwerów, możliwości hostowania ich w chmurze w celu obniżenia kosztów sprzętu oraz utrzymania.
• Przygotowanie do zdania egzaminów certyfikujących.
Zakończeniem studiów będzie zebranie wszystkich poznanych zagadnień oraz zaproponowanie różnych typów środowisk Cloud Computing

ADRESACI STUDIÓW

• absolwenci szkół wyższych,
• osoby pragnące podjąć pracę na stanowiskach związanych z administracja systemami firmy Microsoft z rodziny Windows 2008/2012, chmurą prywatną firmy Microsoft,
• administratorzy sieci,
• wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji związanych z rozwiązaniami technologicznymi firmy Microsoft.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
• po zakończeniu studiów i zdaniu egzaminów certyfikujących (nie wliczone w cenę, egzaminy można zadawać w niezależnych zewnętrznych ośrodkach certyfikujących) Słuchacz może uzyskać następujące tytuły:
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2008
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Private Cloud