Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

  • dr Krzysztof Przybyszewski

Jego pasją naukową jest inżynieria wiedzy i zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w modułach ewaluacji w systemach edukacyjnych. Ma też kilka pasji dydaktycznych: zaawansowane interfejsy graficzne, animację komputerową, a także modelowanie i symulację zjawisk fizycznych w przestrzeni trójwymiarowej.

  • dr inż. Agnieszka Siwocha

Autorka publikacji naukowych na temat wykorzystania algorytmów interpolacji fraktalnych do kodowania obrazów cyfrowych. Specjalizuje się w grafice komputerowej i multimediach, posiada tytuły Adobe Certified Expert (ACE) z programów Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Dreamweaver.

CELE STUDIÓW

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania interfejsów i aplikacji multimedialnych oraz zasadami wykorzystania środowisk ich wykonania i implementacji. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze nabywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem grafiki komputerowej wykorzystywanymi w tym celu. Szczególna uwaga jest zwracana na środowiska pracy zdalnej (narzędzia i usłu-gi portali internetowych i chmury).

ADRESACI STUDIÓW

Nasza oferta skierowana jest do osób, które pracują w branżach związanych z zastosowaniami aplikacji multi-medialnych – są to między innymi: projektanci grafiki użytkowej, pracownicy zakładów poligraficznych, web-masterzy i projektanci witryn internetowych, nauczyciele zainteresowani zastosowaniem najnowszych technolo-gii multimedialnych do wspomagania procesu nauczania, pracownicy firm reklamowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo