Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Studia podyplomowe mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z zakresu projektowa-nia i wykonania aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych narzędzi i środowisk ich projektowania i budowy. Szczególną uwagę zwrócono w odniesieniu do środowisk umożliwiających pracę zdalną przy przygotowaniu aplikacji (praca i wykorzystanie usług w chmurze), ich implementację w środowi-skach pracy zdalnej (serwery sieciowe, chmury, portale internetowe) oraz wykorzystanie strumieniowego prze-kazu informacji. Zaczynając od podstaw obsługi środowisk i narzędzi (programy: Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Inscape, InDesign, Premier, Flash, Dreamweaver, HTML, JavaScript) przez proste zadania uczestnik zajęć samodzielnie projektuje, wykonuje i implementuje aplikacje multimedialne. W każdym przypadku szcze-gólna uwaga jest przykładana do praktycznego aspektu zajęć.

CELE STUDIÓW

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania interfejsów i aplikacji multimedialnych oraz zasadami wykorzystania środowisk ich wykonania i implementacji. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze nabywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem grafiki komputerowej wykorzystywanymi w tym celu. Szczególna uwaga jest zwracana na środowiska pracy zdalnej (narzędzia i usłu-gi portali internetowych i chmury).

ADRESACI STUDIÓW

Nasza oferta skierowana jest do osób, które pracują w branżach związanych z zastosowaniami aplikacji multi-medialnych – są to między innymi: projektanci grafiki użytkowej, pracownicy zakładów poligraficznych, web-masterzy i projektanci witryn internetowych, nauczyciele zainteresowani zastosowaniem najnowszych technolo-gii multimedialnych do wspomagania procesu nauczania, pracownicy firm reklamowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo