Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

asiwocha@spoleczna.pl

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, absolwentka Informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, specjalność: grafika komputerowa,. W pracy doktorskiej zaproponowała nowy format kodowania obrazów cyfrowych, oparty algorytmie interpolacji fraktalnej, rozprawa została wyróżniona przez Rektora Społecznej Akademii Nauk.

Jest autorką publikacji naukowych na temat wykorzystania algorytmów interpolacji fraktalnych do kodowania i badania jakości obrazów. Współautorka podręczników akademickich z zakresu grafiki komputerowej i systemów multimedialnych dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.  Obecnie adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Edytor techniczny czasopism naukowych: Journal of Applied Computer Science Methods (od 2010 roku), Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research (od 2011) oraz licznych monografii.

Znajduje się w gronie ekspertów Adobe:

https://training.adobe.com/certification/ace-finder.html#p=1&country=poland

Potwierdzeniem kompetencji z zakresu grafiki komputerowej, projektowania stron internetowych i oprogramowania graficznego są certyfikaty: 

OPIS KIERUNKU

Grafika komputerowa to dział informatyki niezbędny do tworzenia materiałów wizualnych, takich jak: katalogi, ulotki, reklamy, prezentacje multimedialne, animacje.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej, zasad kompozycji, typografii, a przede wszystkim praktycznego wykorzystania popularnych programów graficznych. Zaczynając od podstaw pracy w każdym z programów poprzez zapoznanie z zaawansowanymi  narzędziami  i samodzielne wykonanie projektów, studenci poznają tajniki pracy grafika komputerowego. Szczególna uwaga jest przykładana do praktycznego aspektu zajęć i wykształcenia specjalistów zajmujących się tworzeniem materiałów reklamowych, kreowaniem elementów identyfikacji wizualnej, przygotowaniem i przetwarzaniem materiałów do druku - Desktop Publishing (DTP), a także przygotowaniem materiałów video przeznaczonych do Internetu i emisji w telewizji.

CELE STUDIÓW

 • zapoznanie z zasadami projektowania grafiki komputerowej
 • nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami

Absolwenci Studiów Podyplomowych z zakresu grafiki zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia aktywności profesjonalnej  w :

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • wydawnictwach DTP
 • drukarniach
 • prasie
 • telewizji

ADRESACI STUDIÓW

Adresaci to osoby pracujące w promocji, marketingu, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, public relations, wzornictwie przemysłowym, telewizji, a także wszyscy, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające  na wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej.  

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie przedmiotów zawartych w programie studiów - ustala prowadzący.

Przygotowanie projektu końcowego i indywidualna prezentacja projektu - w formie kilkunastominutowej prezentacji, omawiającej układ, stronę edytorska i treść projektu oraz wykorzystane narzędzia

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 • zapoznanie z zagadnieniami takimi jak: fotografia cyfrowa, video, grafika użytkowa, projektowanie typograficzne, tworzenie identyfikacji wizualnej firmy, projektowanie na potrzeby Internetu, interaktywne dokumenty elektroniczne
 • nabycie biegłości obsługi profesjonalnych programów graficznych
 • zbudowanie portfolio własnych projektów graficznych

 

Po zakończeniu toku studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych