Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Komunikacja i Języki Obce w Technologii Informacyjnej są kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii Nauk przy współpracy z naszym partnerem FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS.

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach, w których stawia się na gospodarkę innowacyjną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Wiedza o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy pozwoliła nam na stworzenie kierunku który pozwoli absolwentom znaleźć zatrudnienie na nieustannie zmieniającym się rynku pracy, gwarantowane przez firmę Fujitsu. Komunikacja to proces wymiany informacji między uczestnikami, który występuje na wielu poziomach m.in. interkulturowym, społecznym czy też marketingowym. Język w efekcie staje się narzędziem dla użytkownika, niezbędnym do osiągnięcia danego celu. W tym sensie przedsiębiorcy oczekują od swoich przyszłych pracowników opanowania technik komunikowania się w środowiskach interkulturowych, a te umiejętności to coś znacznie szerszego niż powszechnie rozumiana znajomość języka. Zatem podstawowymi wymaganiami stawianymi kandydatom to m.in. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. Kompetencje lingwistyczne oraz komunikacyjne stają się niezbędne w codziennej aktywności zawodowej. Choć wiele osób deklaruje znajomość co najmniej jednego języka obcego należy stanowczo podkreślić, że sama znajomość kodu językowego, bez znajomości tzw. języków specjalistycznych, nie gwarantuje sukcesu zawodowego.

W związku z powyższym, działania podjęte przez Społeczną Akademię Nauk i FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS wychodzą naprzeciw potrzebom pracodawców, łącząc wiedzę i doświadczenie i tym samym wpisując się w ten sposób w innowacyjne działania zalecane przez Komisję Europejską. Proponowane studia podyplomowe to krok w stronę studenta, pozwalający na lepszy start na łódzkim rynku pracy.

Roczna nauka w ramach San-Fujitsu Academy to połączenie zajęć warsztatowych z zakresu IT z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe z angielskiego oraz drugiego języka obcego. Studenci mają do wyboru następujące języki obce: niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. Jeśli znajdą się chętni, oferujemy także możliwość wyboru języka norweskiego lub niderlandzkiego. Warunkiem przyjęcia do programu jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz drugiego języka obcego na poziomie B1.

Zajęcia w FUJITSU SAN ACADEMY prowadzą wykładowcy i lektorzy ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz doświadczeni praktycy z Fujitsu. Partnerstwo SAN i FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS daje absolwentom studiów podyplomowych możliwość zapoznania się z działaniem dużej międzynarodowej organizacji, a kompetencje zdobyte w trakcie studiów gwarantują zatrudnienie lub staż w Fujitsu w Łodzi.

CELE STUDIÓW

Zwiększenie umiejętności studentów w posługiwaniu się dwoma językami obcymi (angielski, niemiecki). Rozwinięcie ich umiejętności miękkich (tzw. soft skills) oraz zwiększenie świadomości komunikacji interkulturowej z uwzględnieniem kontekstu globalnego. Poznanie podstaw translacji oraz języków fachowych – kierunkowych. Zdobycie aktualnej wiedzy na temat społecznych, kulturowych oraz technicznych elementów funkcjonowania organizacji z branży IT. Zdobycie umiejętności identyfikowania potrzeb funkcjonowania firmy Fujitsu. Rozbudowa umiejętności technicznych oraz komunikacyjnych w celu rozpoczęcia pracy w firmie Fujitsu po ukończeniu kierunku.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz inżynierskich, który po pozytywnym ukończeniu kierunku chciałby podjąć pracę w firmie Fujitsu.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Możliwość zapoznania się z działaniem dużej międzynarodowej organizacji, a kompetencje zdobyte w trakcie studiów gwarantują zatrudnienie lub staż w Fujitsu w Łodzi.