Dostępne miasta: Warszawa

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Bogdan Kamiński, 
bogdan@insano.plb.kaminski@vistula.edu.plcamus@wit.edu.pl 
tel. 501 26 93 23.

 

Doświadczony wykładowca w zagadnieniach z obszaru grafiki komputerowej, grafiki multimedialnej, nowoczesnej poligrafii, znaczenia fizyki i matematyki w grafice multimedialnej. Autor wielu książek z zakresu wszystkich nauczanych treści. Specjalista w tworzeniu flashowych gier komputerowych dla PC i urządzeń mobilnych z systemem Android.

CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe Multimedialna grafika komputerowa w mediach kierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zawodowe w obszarze zastosowań grafiki komputerowej w mediach. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności będzie obejmowała zarówno niezbędna wiedzę teoretyczna i praktyczna umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych dla cyfrowego przetwarzania obrazu, dźwięku i animacji.

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów zakresie projektowania i przygotowywania materiałów multimedialnych dla potrzeb różnych mediów (między innymi w: reklamie, biznesowych prezentacjach multimedialnych, czasopismach, publikacjach książkowych, itd.) oraz kreowania elementów identyfikacji  wizualnej.

Zastosowania grafiki komputerowej w mediach są dzisiaj podstawą nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, jak również nowoczesnej sztuki. Profesjonalne umiejętności w obszarze zastosowań grafiki komputerowej w mediach stwarzają nowe możliwości uzyskania atrakcyjnej i dobrze opłacanej pracy zawodowej po ukończeniu studiów, zarówno w firmach małych jak i dużych oraz w instytucjach prowadzących działalność publiczną (od szkół do ministerstw włącznie). Stwarzają również olbrzymie możliwości w zakresie rozwinięcia własnej działalności gospodarczej świadczącej różne usługi w zakresie grafiki komputerowej.

 

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów o rozwiniętych umiejętnościach praktycznych w zakresie:

 • wykorzystania profesjonalnych aplikacji DTP z pakietu Adobe dla potrzeb projektowania złożonych komputerowych grafik statycznych i animowanych, w tym wektorowych i bitmapowych,
 • profesjonalnego podejścia do tworzenia prac przeznaczonych do drukowania różnymi technikami poligraficznymi, w tym poznanie tradycyjnych i cyfrowych technik drukarskich,
 • projektowania multimedialnych materiałów i prezentacji reklamowych,
 • tworzenia i obróbki cyfrowej filmów cyfrowych, reklam telewizyjnych oraz animowanych filmów rysunkowych (przy wykorzystaniu AnimeStudio Pro),
 • projektowania serwisów internetowych zastosowaniem: HTML5, JavaScript, CSS oraz techniki RWD (Responsive Web Design) umożliwiającej projektowanie responsywnych stron internetowych,
 • profesjonalnego podejścia do projektowania EPUB (Electronic PUBlication) oraz interaktywnych dokumentów PDF,
 • znajomości zasad tworzenia interaktywnych interfejsów graficznych,

projektowania gier komputerowych na bazie języka ActionScript 3.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta skierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie profesjonalnego tworzenia grafiki multimedialnej. Pozwoli to bezproblemowo podjąć pracę w wydawnictwach, studiach graficznych, reklamowych, telewizji, studiach filmów rysunkowych oraz nauczycielom szkół średnich prowadzić nowoczesne programy nauczania z informatyki i grafiki.

Absolwenci podyplomowego studium: Multimedialna grafika komputerowa w mediach będą mogli pracować w:

 • zespołach przygotowujących projekty graficzne w wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych i prasowych,
 • drukarniach,
 • instytucjach i ośrodkach kultury (muzea, teatry, galerie sztuki),
 • działach graficznych przedsiębiorstw i urzędów,
 • studiach filmów rysunkowych firmach,
 • firmach IT oferujących swoje usługi w zakresie kreowania wizerunku graficznego firm (jej identyfikacji wizualnej),
 • firmach projektujących gry komputerowe,
 • działach marketingu (jako ilustrator, grafik, czy brand manager).

Studium adresowane jest również do nauczycieli szkół średnich prowadzą zajęcia z nauczania informatyki oraz zastosowań grafiki komputerowej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Nauczanie każdego przedmiotu jest dwuetapowe. Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatów projektowych. W etapie:

 • pierwszym, wykładowca prezentuje finalną wersją projektu, a następnie wraz ze studentami realizuje projekt w trybie „krok po kroku” wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami poszczególnych opcji projektowanej aplikacji. Studenci mają stały podgląd pulpitu wykładowcy poprzez rzutnik na dużym ekranie,
 • drugim, każdego przedmiotu studenci samodzielnie realizują projekty na zadane tematy pod kierunkiem (z pomocą) wykładowcy.

Wykładowca udostępniają studentów swoje wykłady w formie elektronicznej oraz poleca w Internecie dostępne materiału edukacyjne.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wypełnienie wszystkich obowiązków dydaktycznych (zaliczenie egzaminu i indywidualnych projektów wydanych studentom ) wynikających z programu studiów, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent otrzymuje: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Multimedialna grafika komputerowa w mediach,

Rygory zaliczeń:

Przedmioty zaliczone są na podstawie pozytywnej oceny wyników z:

 • przeprowadzonych testów egzaminacyjnych,
 • samodzielnej realizacji zadań projektowych otrzymywanych  po pierwszym miesiącu prowadzonych zajęć z danego przedmiotu.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wypełnienie wszystkich obowiązków dydaktycznych (zaliczenie egzaminu i indywidualnych projektów wydanych studentom ) wynikających z programu studiów, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent otrzymuje: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Multimedialna grafika komputerowa w mediach,

Rygory zaliczeń:

Przedmioty zaliczone są na podstawie pozytywnej oceny wyników z:

 • przeprowadzonych testów egzaminacyjnych,
 • samodzielnej realizacji zadań projektowych otrzymywanych  po pierwszym miesiącu prowadzonych zajęć z danego przedmiotu.


 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wypełnienie wszystkich obowiązków dydaktycznych (zaliczenie egzaminu i indywidualnych projektów wydanych studentom ) wynikających z programu studiów, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent otrzymuje: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Multimedialna grafika komputerowa w mediach,

Rygory zaliczeń:

Przedmioty zaliczone są na podstawie pozytywnej oceny wyników z:

 • przeprowadzonych testów egzaminacyjnych,
 • samodzielnej realizacji zadań projektowych otrzymywanych  po pierwszym miesiącu prowadzonych zajęć z danego przedmiotu.Certyfikaty SAN
 potwierdzające wysokie umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami pakietu Adobe (Illustrator, Photoshop, Animate, InDesign, AfterEffects, Premiere, Dreamweaver)  i innymi (np. AnimeStudio Pro, ActionScript 3.0, . . . ) , którymi posługiwał się student w okresie studiów.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska