Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

 

W roku 2005 Herb Sutter, guru języka C++, napisał esej zatytułowany "The Free Lunch Is Over: A Fundamental Turn Toward Concurrency in Software". Tytuł, który stał się sloganem, odnosi się do radykalnych zmian w inżynierii oprogramowania, wymuszanych pojawieniem się wielordzeniowych architektur sprzętu komputero-wego i działających na nich wielozadaniowych programów. Programowanie wielozadaniowe niesie bowiem ze sobą zarówno wielkie nadzieje na wzrost szybkości przetwarzania danych, jak również nie mniejsze problemy. Wnioskowanie o poprawności programu wielozadaniowego jest trudne. Napisanie prawidłowo działającego programu wykorzystującego wielozadaniowość wymaga zastosowania specjalnych technik, idiomów i wzorców. Poznaniu tych rozwiązań poświęcone są te studia.

CELE STUDIÓW

Absolwent studiów to programista posiadający kompetencje związane z rozwiązywaniem najtrudniej-szych problemów w inżynierii oprogramowania. Potrafi on programować rozwiązania wielozadaniowe z wykorzystaniem wzorców występujących w funkcyjnym stylu programowania. Zna sposoby wyko-rzystania najnowszych odkryć w computer science do zapewnienia prawidłowego działania programu na etapie jego kompilacji.

ADRESACI STUDIÓW

Nasza oferta skierowana jest do osób, które chcą się nauczyć nowoczesnego programowania. Nowo-czesnego, tj. działającego bezbłędnie w środowisku wielozadaniowym, eleganckiego i łatwego w utrzymaniu. Wymogiem jest umiejętność logicznego myślenia oraz znajomość Javy lub innego współcześnie stosowanego języka programowania w podstawowym zakresie.