Animator czasu wolnego NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy animator czasu wolnego został sklasyfikowany pod numerem 235916).

Liczba godzin dydaktycznych: 50

Cele kursu: poznanie podstawowych gier i zabaw animacyjnych. Kurs animatora otwiera przed kursantami nowe możliwości rozwojowe. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy, m.in. w świetlicach, szkołach, przedszkolach, salach zabaw, kawiarniach, ośrodkach turystycznych i w wielu innych miejscach, gdzie niezbędna jest osoba, która potrafi kreatywnie wspierać rozwój dziecka poprzez warsztaty plastyczne czy zajęcia ruchowe.

Adresaci kursu/wymagania wstępne: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, niekaralność: wskazane: pomysłowość i kreatywność

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Program kursu/szkolenia (ramowy):

  1. Czas wolny: pojęcie, funkcje i efektywne wykorzystanie czasu wolnego, potrzeby i zadania edukacji.
  2. Animacja i zadania animatora: pojęcie animacji czasu wolnego, funkcje animacji, zadania animatora czasu wolnego, animacja sportowa, profil osobowościowy animatora, cechy dobrego animatora, mocne i słabe strony pracy animatora
  3. Jak zostać animatorem: wymagania do podjęcia pracy jako animator, wymiar pracy,możliwości zatrudnienia, wynagrodzenie.
  1. Komunikacja: przełamanie bariery stresu do występów przed grupą, sztuka komunikowania się, promowanie programu, rozwiązywanie konfliktów.
  2. Gry i zabawy wykorzystywane w pracy animatora: definicja gier i zabaw, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  3. Bezpieczeństwo w pracy animatora: pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach, egzamin praktyczny (projekty grupowe).

Sylwetka absolwenta kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN pozwoli uzyskać uprawnienia animatora czasu wolnego, który może podjąć zatrudnienie m.in. w ośrodkach czasowych, ośrodkach turystycznych, biurach podróży lub innej firmie/organizacji o podobnych charakterze. Jest także nieoceniony przy organizacji imprez rodzinnych typu: urodziny, wesela itp.

Cena: 250,00 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym wykładowcy posiadający doświadczenie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w branży turystycznej itp..

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo