Autorytet nauczyciela NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

 

Autorytet współczesnego nauczyciela - szkolenie doskonalące

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie tajników zdobywania autorytetu wśród wychowanków i rodziców.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia: 

Pojęcie autorytetu i jego rodzaje. Rola autorytetu. Czynniki kształtujące autorytet. Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości uczniów. Istotne elementy konstytuujące nauczyciela. Cechy autorytetu nauczyciela. Autorytet nauczyciela wobec uczniów, pedagogów i własnej rodziny. Szkoła jako miejsce do kreowania autorytetu nauczyciela. Przykłady dobrych praktyk.

Korzyści: wzrost pewności siebie, kompetencji zawodowych i społecznych.

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym nauczyciele z dużym doświadczeniem pedagogicznym.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo