Awans zawodowy nauczycieli - zmiany w przepisach NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Procedura awansu zawodowego nauczycieli – po zmianach od 01.09.2018r.

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - 27 października 2017r Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a - zmiany od 1.09.2018r. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych:  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele kursu: Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli od strony przepisów prawa oświatowego oraz od strony praktycznej.

Adresaci kursu/szkolenia/wymagania wstępne: czynni nauczyciele, kandydaci na nauczycieli (studenci kierunków pedagogicznych).

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia: 

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli przed 1 września 2018r i po zmianach od 1 września2018r.

Stopnie awansu zawodowego.

Harmonogram uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Wymagania na poszczególne stopnie.

Plan rozwoju zawodowego i jego realizacja.

Dokumentacja w trakcie realizacja planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Pozostała dokumentacja.

Sytuacje szczególne w przebiegu stażu.

Z notatnika praktyka.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy

Korzyści: przygotowanie merytoryczne do podjęcia procedury awansu zawodowego, wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela w przypadku studentów – nabycie świadomości co do istoty i przebiegi kariery zawodowej nauczyciela

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo