Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne w praktyce szkolnej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne w praktyce szkolnej-- szkolenie doskonalące

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczących wdrażania innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz pracy metoda projektu.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia:  Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego w świetle aktualnych przepisów oświatowych. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu. Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem: Etapy innowacji i eksperymentu. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach/przedszkolach. Ewaluacja programu innowacyjnego. Warsztaty – tworzenie programów innowacyjnych. Projekt jako skuteczna metoda edukacji. Projekt w prawie oświatowym – aktualne regulacje prawne. Etapy pracy metodą projektu na wybranym przykładzie projektu badawczego. Przykładowe pomysły na projekty edukacyjne. Tworzenie projektów edukacyjnych – ćwiczenia. Innowacje – z notatnika praktyka.

Korzyści: przygotowanie do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej, co zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły/przedszkola

Cena: 100,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym nauczyciele doświadczeni we wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo