„Ja – Ty- My” - warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi” NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Ja - Ty – My – warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8 godzin.

Cele szkolenia:

            - rozpoznanie zasobów osobistych uczestników;

            - rozwijanie i pogłębianie kompetencji miękkich;

            - nabycie umiejętności ustalania zdrowych granic;

            - doskonalenie sposobu dawania konstruktywnej informacji zwrotnej;

            - zamiana przekonań ograniczających w przekonania wspierające;

            - budowanie postawy proaktywnej wobec życia i jego wyzwań. 

Adresaci kursu/szkolenia:

Szkolenie (w formule warsztatowej) dedykowane jest wszystkim osobom, które interesują się rozwojem osobistym i chcą przyjrzeć się swoim mocnym stronom i zasobom, funkcjonowaniu w rolach społecznych, rozpoznać swoje „blokady” - przekonania ograniczające, nauczyć się lubić siebie, szanować swoje granice i dawać konstruktywny feedback oraz, finalnie, pozbyć się ograniczeń i wypracować postawę proaktywną w życiu osobistym i zawodowym.

Program szkolenia:

  1. Zosia Samosia, czyli pułapka samowystarczalności
  2. Temperament – sprzymierzeniec czy wróg
  3. Jesteś wystarczająco dobry!
  4. „A co, jeśli polecisz?”
  5. Rozbrajanie bomby – praca z krytykiem wewnętrznym
  6. Ustalanie zdrowych granic w relacjach z innymi ludźmi
  7. Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej („feedback+”).
  8. Proaktywni 2.0 – jak nie przegrać życia.

Forma zaliczenia szkolenia:

Obecność na warsztatach.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnik warsztatów uzyska wgląd w niektóre motywy swoich działań i wyborów. Uświadomi sobie i nauczy się prawidłowo komunikować swoje potrzeby, ustalać granice oraz dowie się, w jaki sposó b formułować konstruktywną informację zwrotną. Uczestnicy rozpoznają swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Uświadomią sobie swoje sposoby funkcjonowania w rolach społecznych. Nazwą i przeformułują swoje przekonania ograniczające tak, aby wspierały ich w ich działaniach i realzacji celów.

Cena dla jednego uczestnika: 450 zł.

Ilość uczestników w jednej grupie: do 15 osób

Sylwetka Kierownika Merytorycznego szkolenia:

Anna Zochniak

Założycielka Centrum Coachingowo – Szkoleniowego SZKOLARKA. Coach. Autor. Pasjonatka ludzi i ich nieograniczonych możliwości.  Otwarta, bezpośrednia, spontaniczna, zaangażowana. Ukierunkowana na permanentny rozwój. Od 2015 roku pracuje z przedsiębiorcami i osobami prywatnymi nad podnoszeniem ich kompetencji biznesowych i osobistych w coachingu i szkoleniach.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

„Być szefem i nie zwariować!”

„Zarządzanie konfliktem w grupie”

„Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi”

„Komunikacja interpersonalna i współpraca grupowa” (w oparciu o teorię Klausa Vopela)

„Szkolenia z komunikacji i efektywności zespołowej w warunkach escape roomowych”

„Tower of power – lider i zespół w działaniu”

Projekt  „Mięczaki na start – masz to coś!”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów

„Ja – Ty- My” - warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi”

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo