Jak efektywnie współpracować z rodzicami uczniów/ wychowanków NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Jak efektywnie współpracować z rodzicami uczniów/ wychowanków -  szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczącej efektywnej  współpracy z rodzicami uczniów/wychowanków.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich osób zainteresowanych.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia: 

Obszar – Opieka i wychowanie.

Obszar – Organizacja i gospodarka szkoły.

Obszar – Dydaktyka.

Czego rodzice oczekują od szkoły?

Czego nauczyciele oczekują od rodziców?

Co rodzice mogą zrobić dla szkoły?

Co szkoła może zrobić dla rodziców?

Jakich informacji szkoła powinna dostarczać rodzicom?

Jak budować dobry klimat między rodzicami a szkołą?

Przykłady dobrych praktyk.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela i funkcji wychowawcy w przypadku studentów.

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo