Kurs diagnostyka pojazdów samochodowych NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa i eksploatacja

Podstawy prawne: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele kursu: celem kursu jest uzyskanie podstawowej i praktycznie przydatnej wiedzy w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej,
 • zagadnień bezpieczeństwa samochodu,
 • diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu,
 • techniki diagnostyki komputerowej,
 • zasady działania i eksploatacji układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów,
 • oceny stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych.

Adresaci kursu: nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne/osoby zainteresowane. 

Program kursu (ramowy):

 1. Budowa samochodu: podwozia i układy napędowe (w ramach przedmiotu uczestnicy zapoznają się z zasadą działania elementów układów napędowego, kierowniczego i zawieszeń, zapoznają się również z nowoczesnymi konstrukcjami i kierunkami rozwoju tych układów w tym również układów aktywnych), silniki pojazdów samochodowych (w trakcie zajęć omówione zostaną parametry pracy, charakterystyka silnika i jego budowa, przekazane zostaną również podstawowe informację dotyczące paliw silnikowych w tym również bio-paliw).
 2. Teoria ruchu samochodu (w ramach przedmiotu poruszona zostanie tematyka związana z współpracą koła z nawierzchnią, przyczepność, poślizg i siły oporu ruchu).
 3. Bezpieczeństwo czynne i bierne samochodu (w ramach przedmiotu zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z mechanizmami wspomagającymi działanie kierowcy w tym układami: zwiększającymi skuteczność hamowania, zwiększającymi stateczność hamowania, przeciwdziałającymi poślizgowi kół, i poprawiającymi stateczność ruchu pojazdu, druga grupa zagadnień poświęcona będzie bezpieczeństwu biernemu a w szczególności strukturze nadwozia jako elementowi zabezpieczającemu pasażerów, pasom bezpieczeństwa, napinaczom pasów i poduszką powietrznym).
 4. Mechatronika pojazdowa (przedmiot ma na celu przedstawić podstawowe pojęcia mechatroniki, budowy i zasad działania elementów i układów mechatronicznych stosowanych w pojazdach, ma również zapoznać z zasadniczymi parametrami technicznymi i przykładami zastosowań elementów i układów mechatronicznych w technice motoryzacyjnej).
 5. Diagnostyka pojazdowa (w ramach zajęć słuchacze mają nauczyć się procedur diagnozowania pojazdów, metod diagnozowania i wnioskowania diagnostycznego o stanie technicznym pojazdów).

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów związanych z programem kursu, egzamin.

Sylwetka absolwenta kursu: absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Cena: 399 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: mgr inż. Krzysztof Kostrzewa, wykładowcy – praktycy SAN, specjaliści w zakresie mechatroniki samochodowej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo