Kurs instruktażowy kierowników wycieczek szkolnych NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs instruktażowy kierowników wycieczek szkolnych - kurs doskonalący.

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.poz.1055), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Cele kursu: wzrost poziomu wiedzy, kompetencji zawodowych oraz odpowiedzialności potrzebnych do pełnienie funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

Adresaci kursu: czynni zawodowo nauczyciele.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Program kursu:

  • Formy i cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
  • Przepisy prawne w zakresie organizacji przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.
  • Zasady organizacji szkolnych wycieczek oraz imprez krajoznawczych i turystycznych.
  • Rola i zadania kierownika wycieczki.
  • Dokumentacja wycieczki szkolnej.
  • Zasady bezpieczeństwa i opieki podczas wycieczki, w tym: postępowanie po wypadku; zasady udzielania pierwszej pomocy, podręczna apteczka.
  • Krajoznawstwo w programie wycieczki.
  • Metodyka oraz program wycieczki i „ zielonej szkoły” – przykłady.
  • Ogólne zasady rozliczeń finansowych.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Sylwetka absolwenta: Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego kompetencje do prowadzenia wycieczek szkolnych.

Cena: 100,00 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie znajomości zagadnień turystyki szkolnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo