Kurs instruktażowy: Pierwsza pomoc przedmedyczna w żłobkach, klubach dziecięcych, szkołach i placówkach oświatowych NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs instruktażowy: Pierwsza pomoc przedmedyczna w żłobkach, klubach dziecięcych, szkołach i placówkach oświatowych.

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny,  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.2003 nr 6, poz.69) (§21).

Liczba godzin dydaktycznych: 20 (w tym: zajęcia praktyczne)

Cele kursu: nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach różnego typu.

Adresaci kursu/wymagania wstępne: nauczyciele, pracownicy żłobków i placówek służby zdrowia oraz wszystkie zainteresowane osoby (np. rodzice małych dzieci).

Liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15 (nie więcej niż 30 osób w jednym cyklu szkoleniowym)

Program kursu:

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Motywacja do czynności ratowniczych. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku. Elementy anatomii i fizjologii człowieka. Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia. Skuteczne sposoby wzywania pomocy. Ocena stanu poszkodowanego. Omdlenia. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci. Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia. Rany i krwotoki. Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu. Szybkie badanie poszkodowanego w sytuacjach urazowych. Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy. Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia). Oparzenia termiczne i chemiczne. Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym. Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami. Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia. Apteczka pierwszej pomocy.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach, egzamin praktyczny.

Sylwetka absolwenta kursu: Kurs nadaje uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy w żłobkach, placówkach służby zdrowia, szkołach i placówkach oświatowych, jego ukończenie może służyć też własnym potrzebom na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy najbliższym oraz innym osobom sytuacjach nagłych.

Cena: 150,00 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo