Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537) (numer kodu: 3423 - instruktor gimnastyki korekcyjnej.

Liczba godzin dydaktycznych:  80 (w tym: 20h zajęć praktycznych)

Cele kursu: Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mają na celu korygowanie  niewłaściwej postawy ciała u dzieci poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Po kursie uczestnik może prowadzić zajęcia w przedszkolach oraz szkole podstawowej. Dzięki licznym ćwiczeniom, a następnie  widocznym efektom u swoich podopiecznych instruktor posiada pracę, która daje ogromną satysfakcję z faktu niesienia pomocy innym, i możliwości własnego rozwoju.

Adresaci kursu: studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele, w szczególności: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10, maksymalna w jednej grupie szkoleniowej: 20

Program kursu:

ANATOMIA

Wprowadzenie do anatomii - podstawowe pojęcia, płaszczyzny, osie ruchu, budowa kości i rodzaje połączeń kości.

Szkielet osiowy i jego połączenia.

Szkielet kończyn i ich budowa.

Ogólna budowa mięśni, mięśnie grzbietu, szyi, głowy.

Mięśnie klatki piersiowej i brzucha.

Mięsnie kończyny górnej.

Mięśnie kończyny dolnej.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – część teoretyczna i praktyczna

Definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, zasady likwidacji dystonii mięśniowej. Proces posturogenezy. Metody badania i oceny ciała. Plecy okrągłe. Młodzieńcza kifoza piersiowa – tzw. choroba Scheuermanna, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane. Plecy wklęsłe. Plecy okrągło-wklęsłe, rozpoznanie ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane. Boczne skrzywienia kręgosłupa,  rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane. Wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane. Wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane. Trójtorowość metod postępowania korekcyjnego z uszczegółowieniem toru środowiskowego. Ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi, kolanami szpotawymi. Ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza. Rodzaje ćwiczeń korekcyjnych. Reedukacja posturalna. Etyka pracy. Utrwalanie efektów pracy.

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne
  • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
  • zajęcia teoretyczne – ogólne

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach, egzamin teoretyczny i praktyczny.

Sylwetka absolwenta kursu: certyfikat + legitymacja instruktorska dające uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Cena: 800,00 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym: wykładowcy kierunku: fizjoterapia oraz specjaliści w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo