Kurs na Kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieży Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

!!! Uwaga > rekrutacja przedłużona do 15-06-2018 !!!

KURS NA KIEROWNIKA FORM WYPOCZYNKU

Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 10

Cena kursu: 150 zł

Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN :  120 zł

Adresaci kursu: nauczyciele lub inne osoby, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno - wychowawczej

Programy organizowanych kursów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016r., poz. 452.

Szczegółowa tematyka zajęć

Planowanie pracy wychowawczej
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. a) podział na grupy,
 2. b) wybór samorządu,
 3. c) rada kolonii – obozu,
 4. d) rozkład dnia,
 5. e) rada wychowawców.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku – obowiązujące przepisy w zakresie:

 1. a) zdrowia i higieny,
 2. b) przejazdu na miejsce wypoczynku,
 3. c) trwania wypoczynku,
 4. d) przeciwpożarowym,
 5. e) korzystania z obszarów wodnych,
 6. f) poruszania się po drogach,
 7. g) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
 8. i) noem zywienia,
 9. j) zasad obsługi urządzeń elektrycznych,
 10. k) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
 11. l) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielanioa pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Egzamin

Każdy Uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu - spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

Dział Studiów Podyplomowych Społecznej Akademii Nauk
Sienkiewicza 9, 90 – 113 Łódź
tel. 42 664 66 99, e – mail:  podyplomowe@san.edu.pl

 

 

Informujemy, iż szczegółowe harmonogramy poszczególnych kursów zostaną przedstawione po zapisaniu się na nie wymaganego minimum kandydatów.

 

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo