Organizacja i koordynacja pracy grupowej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Organizacja i koordynacja pracy grupowej

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia:

 • podwyższenie kompetencji w zakresie pracy z grupami ludzi,
 • nabycie umiejętności rozumienia dynamiki relacji interpersonalnych,
 • poznanie narzędzi moderowania procesów grupowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji przed grupą.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

             studenci kierunku pedagogika;

             nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

             kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych pracujacych z małoletnimi;

             rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych;

             organizatorzy pracy grupowej dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

 1. Techniki pracy z grupą.
 2. Proces grupowy i jego znaczenie w pracy trenera, role i normy grupowe.
 3. Techniki integracyjne.
 4. Techniki komunikacyjne.
 5. Techniki koncentrujące.
 6. Techniki energetyzujące.
 7. Techniki dramowe.
 8. Trening umiejętności pracy z grupą - praktyczne ćwiczenia pracy z grupą.

Forma zajęć:

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów, odgrywanie ról, demonstracje, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, coaching:
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie  studentów do zawodu nauczyciela, podniesienie skuteczności pracy pedagogów szkolnych; podwyższenie kompetencji w zakresie organizacji pracy grupowej, jej moderowania/kierowania i nadzoru, podniesienie efektywności w pracy psychologiczno-pedagogicznej z grupami uczniów/wychowanków, podwyższenie kompetencji w zakresie autoprezentacji.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo