Perswazja i manipulacja w komunikacji interpresonalnej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Perswazja i manipulacja w komunikacji interpersonalnej

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia:

             zapoznanie ze skutecznymi technikami perswazji,

             uwrażliwienie na działania manipulacyjne:

             przekazanie narzędzi do podnoszenia jakości kontaktów interpersonalnych i podwyższenie kompetencji w zakresie wywierania wpływu (perswazja/manipulacja), wpływania na emocje i potrzeby rozmówców, zmiany przekonań u innych oraz zwiększenie efektywności działania poprzez tworzenie konstruktywnych relacji.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

             studenci wszystkich kierunków;

             nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

             kierownicy i kadra zarządzająca podmiotów gospodarczych i instytucji;

             kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych (także pracujacych z małoletnimi);

             rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych;

             organizatorzy pracy opiekuńczej i wychowawczej dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

  1. Perswazja, manipulacja, wpływ, procesy myślowe, emocje, etyka.
  2. Podstawowe prawa i reguły perswazji.
  3. Perswazja werbalna - język perswazji.
  4. Perswazja niewerbalna – jak panować nad własnym ciałem i jak odczytywać znaki niewerbalne u rozmówców.
  5. Sytuacje krytyczne – jak reagować?
  6. Wywieranie wpływu poprzez manipulacje – taktyki i techniki manipulacyjne.

Forma zajęć:

- interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;

- wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;

- wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;

- każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów;

- uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Korzyści:

             podwyższenie skuteczności w sytuacjach wychowawczych, zwłaszcza interwencjach negocjacyjnych, mediacjach,

             podwyższenie skuteczności komunikacyjnych (efektywności) w pracy pedagogicznej,

             opanowanie technik perswazji w rozmowach i działaniach oraz umiejętności odszyfrowania pragnień i potrzeb (wychowanków, partnerów, klientów),

             wzmocnienie mechanizmów obrony przed manipulacją.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy psychologicznej i pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonariusze służb, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo