Praca z dzieckiem dyslektycznym NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Praca z dzieckiem dyslektycznym – szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczących pracy z dzieckiem dyslektycznym w klasie szkolnej.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

Część teoretyczna – co należy wiedzieć o dysleksji rozwojowej; wybrane zagadnienia z zakresu neuropsychologii oraz psychologii klinicznej: specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się, analiza rozporządzeń prawnych dotyczących dysleksji rozwojowej, diagnoza dysleksji rozwojowej, jak pracować z uczniem z dysleksją? – system pomocy.

Działania praktyczne: planowanie i organizacja pomocy, w tym znaczenie pomocy terapeutycznej (poziom szkoły, klasy, rodziny). Bariery utrudniające realizację pomocy – tworzenie listy barier oraz próba odpowiedzi na ile nowe przepisy prawne przezwyciężyły istniejące trudności. Wybrane ćwiczenia usprawniające technikę czytania i pracy nad poprawnością zapisów.

Korzyści: znajomość zasad, form i metod pracy z dzieckiem z cechami dysleksji.

Cena: 150,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo