Praca z uczniem autystycznym i zespołem Aspergera w klasie szkolnej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Praca z uczniem autystycznym i zespołem Aspergera w klasie szkolnej- szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1082r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczącej pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich osób zainteresowanych.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program:

Psychologia i zaburzenia neurorozwojowe w różnym wieku szkolnym. Kryteria diagnostyczne oraz charakterystyka dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera. Deficyty oraz wynikające z nich trudności, których doświadczają dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera. Organizacja lekcji/zajęć oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera zdobywać wiedzę. Rola nauczyciela. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera rozwijać umiejętności społeczne. Przykłady dobrych praktyk.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela w przypadku studentów w obszarze trudnych zagadnień dotyczących pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.

Cena: 200,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo