Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach i placówkach NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach i placówkach - szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczących rozwiązywania współczesnych problemów wychowawczych.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich osób zainteresowanych.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia:  Definicja agresji, funkcje, przyczyny, mechanizm powstawania agresji. Symptomy zachowań agresywnych. Relacja sprawca-ofiara.Istota przemocy i cyberprzemocy. Zadania szkoły, sposoby postępowania w przypadku przemocy i cyberprzemocy w relacjach uczniowskich. Diagnoza zespołu klasowego – socjogram. Diagnoza ucznia z zaburzeniami zachowania – analiza obszarów zaburzeń. Zadania wychowawcy i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznej ofiarom przemocy. Wzmacnianie kompetencji społecznych profilaktyką agresji w szkole. Asertywność i konstruktywna konfrontacja jako dobre odpowiedzi na zachowania agresywne. Budowanie obszarów współpracy z rodzicami. Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami uczniów agresywnych.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie    do zawodu nauczyciela w przypadku studentów.

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo